Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Wszystko zaczyna się w głowie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zgoda 12/3 w Warszawie, 00-012, NIP: 5252711654 zwana dalej Wszystko zaczyna się w głowie.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta Wszystko zaczyna się w głowie i użytkownika serwisów oraz publikacji należących do Wszystko zaczyna się w głowie obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Wszystko zaczyna się w głowie nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów, za wyjątkiem podmiotów, z których usług korzysta w celu poprawnego prowadzenia serwisu.

Ochrona Danych Osobowych

W czasie korzystania z serwisu Wszystko zaczyna się w głowie możesz zostać poproszona/y o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszona/y, to w większości przypadków: imię, nazwisko, adres e-mail oraz w przypadku, gdy chcesz otrzymać fakturę - także nazwa firmy, numer NIP oraz adres firmy. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje tę czynność, w trakcie której wymagane było podanie danych.

W serwisie przetwarzamy informacje o użytkownikach w następujący sposób:
- przetwarzanie danych podanych dobrowolnie w formularzach internetowych,
- korzystanie z plików cookies,
- gromadzenie logów serwera www.

Zbieramy informacje podane dobrowolnie przez użytkowników w udostępnionych na stronie formularzach: formularzu rejestracji konta w serwisie, formularzu zapisu na newsletter oraz formularzu kontaktowym.

Podanie danych w formularzu rejestracji konta w serwisie jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi utrzymywania konta w serwisie i udostępniania w nim materiałów i informacji z zakresu wiedzy biznesowej i rozwoju osobistego. Dane osobowe, jakie nam przekażesz w tym formularzu są przez nas przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie powyższych usług. Dane te będziemy przetwarzać do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie możemy je nadal przetwarzać przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie danych w formularzu zapisu na newsletter jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania Ci newslettera. Dane osobowe, jakie nam przekażesz w tym formularzu są przez nas przetwarzane wyłącznie w celu przesyłania Ci informacji z zakresu wiedzy biznesowej i rozwoju osobistego, informacji o nowościach w serwisie oraz informacji handlowych. Dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

Podanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość. Dane osobowe, jakie nam przekażesz w tym formularzu są przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie danych w formularzu zamówienia w sklepie znajdującym się w serwisie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia. Dane osobowe, jakie nam przekażesz w tym formularzu są przez nas przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia, tj. zawarcia i wykonywania umowy. Przetwarzamy również dane osobowe, gdy jest to niezbędne do marketingu bezpośredniego na podstawie uzasadnionego interesu administratora, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe, jakie nam przekażesz w tym formularzu będą przez nas przetwarzane przez okres wykonywania umowy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Nie sprzedajemy danych, a możemy je udostępniać tylko podmiotom upoważnionym, w tym w celu świadczenia dla nas usług związanych z poprawnym działaniem serwisu i prawidłowym wykonywaniem naszych usług.

Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz:
- PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495.

Możemy też mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Cookies (Ciasteczka)

W serwisie Wszystko zaczyna się w głowie wykorzystujemy cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Pliki cookies wykorzystujemy w celu prowadzenia analiz i tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. W tym celu korzysta z narzędzi Google Analytics. W celu zablokowania wykorzystywania danych w Google Analitycs. Możesz zainstalować dodatek blokujący Google Analytics w swojej przeglądarce, dostępny tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl.

Cookies używamy ich również do utrzymania sesji użytkowników, dzięki której nie ma konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła.

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych i prawa użytkowników

Dbamy o prywatność naszych użytkowników.

Przetwarzamy dane osobowe Klientów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, RODO) oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Stosujemy przy tym odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych adekwatne do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Pamiętaj, że w stosunku do wszelkich przekazanych nam danych osobowych masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia tych danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu realizacji swoich praw możesz skontaktować się z nami pod adresem:info@wszystkozaczynasiewglowie.pl