Eksperci

Ewelina Mierzwińska

Ewelina Mierzwińska

Z wykształcenia jest prawnikiem oraz certyfikowanym coachem.

Od 7 lat prowadzi własną działalność, którą założyła jeszcze w trakcie studiów. Prowadziła agencję social media tworzącą ogólnopolskie kampanie dla polskich i zagranicznych marek. Zdecydowała się przebranżowić w myśl przekonania, że warto podążać za tym, co wywołuje w nas największe emocje, a nie zawsze to, co jest nam dobrze znane i przez to komfortowe, jest dla nas najkorzystniejsze.

Obecnie wykorzystuje zdobytą wiedzę i doświadczenie do wspierania innych w rozwoju własnych możliwości, budowaniu wizerunku online i tworzeniu własnych biznesów.

Pomaga w rozwijaniu umiejętności interpersonalnych, osobistych i skutecznym stosowaniu metod oraz narzędzi sprzyjających rozwojowi życia zawodowego i biznesowego oraz łączenia go z satysfakcjonującym życiem osobistym.

Robi to poprzez teksty i materiały blogowe, webinary, programy rozwojowe, sesje coachingowe i doradcze oraz kursy online.

Jako coach ma na swoim koncie przeprowadzone ponad 250 godzin indywidualnych sesji coachingowych.

Posiada certyfikaty z odbytych szkoleń u najlepszych specjalistów w branży coachingowej potwierdzające moje kompetencje. Ukończyła studia podyplomowe, Akademię Coachingu, na krakowskim Uniwersytecie Ekonomicznym.

Wiedzą, doświadczeniem i pracą, jaką włożyła we własne doskonalenie chce podzielić z Tobą!

Tak, abyś mogła zrealizować własne cele, zamierzenia, plany. Abyś mogła przełamać bariery stworzone z powtarzanych przez lata przekonań i budowanych wokół siebie ograniczeń!

www.ewelinamierzwinska.pl

Chcesz znaleźć się w gronie naszych Ekspertów?

Masz konkretny pomysł na specjalistyczny kurs online, który mógłby znaleźć się w jednym z obszarów na tej platformie?

My w mediach